About

Företaget

gun-o-lasse-020

Välkommen till oss och ÅrreNjarka Fjällby!

Här har varit boplats för människor under flera tusen år. Marken kryllar av lämningar som fångstgropar m m ända från bronsåldern. Vi förstår varför. Udden är en god plats att leva på, omgiven av fiskrika vatten och viltrika fjäll.

Nybyggarna
Årrenjarka blev också namnet på det nybygge som grundades 1811. Här har släkten Mannberg drivit fjälljordbruk sedan 1820-talet. Uddens bördiga jord, med Kvikkjokksdeltats rika slåttermarker inom räckhåll, gjorde att vi slog oss ned här som nybyggare. Bröt mark, byggde hus, skaffade boskap, fiskade och jagade och levde gott av vad fjälldalen bjöd på.

Turism
Våren 1969 skickades de sista korna iväg. Turismen blev då istället den fasta inkomstkällan. Ännu finns ängsmarker och timrade förrådsbodar och ladugårdar som minner om den gamla tiden. I dag bygger vi som är femte generationen Mannberg vidare i Årrenjarka och satsar på turism i fjällmiljö med mat och logi och skapar nya äventyr för dig som besökare.

Längs färdvägen
Årrenjarka är ingen avkrok. Fjällbyn ligger efter den urgamla färdvägen mot fjällen och Norge. Här flyttade samer med sina renhjordar. Här har färdats vetenskapsmän alltsedan självaste Linné. Vi träffade kungar, nybyggare, gruvfogdar, präster och turister från när och fjärran. Alla passerade de Årrenjarka. Vi är vana att ge husrum och mat till människor på väg. Vi ser fram mot nya möten. Och vi vill gärna möta dig!